19 Μαΐου 2024

Brahami news

Brahaminews.gr

Αρχική » Blog » Προσλήψεις στο δήμο Αγίου Δημητρίου. Πόσες θα γίνουν

Προσλήψεις στο δήμο Αγίου Δημητρίου. Πόσες θα γίνουν

proslipseis-sto-dimo-agioy-dimitrioy-poses-tha-ginoyn-brahaminewsgr.jpg

Προσλήψεις στο δήμο Αγίου Δημητρίου. Πόσες θα γίνουν. Τι αφορούν.

 

Προσλήψεις στο δήμο Αγίου Δημητρίου

 

Προσλήψεις στο δήμο Αγίου Δημητρίου. Μάλιστα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το κατάλληλο έγγραφο και στη συνέχεια να προχωρήσουν στην κατάθεσή του.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για την πρόσληψη τεσσάρων ατόμων με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: «Εκπόνηση μελετών και στην επίβλεψη έργων» και «Παροχή Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

 

Τι αφορούν οι προσλήψεις

Οι προσλήψεις αφορούν ειδικότητες, τοπογράφων μηχανικών, αρχιτεκτόνων μηχανικών, πολιτικών μηχανικών και Ιατρού Ψυχιάτρου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (protocol@dad.gr ), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αγίου Δημητρίου 55, Τ.Κ. 17343, Άγιος Δημήτριος, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραφείο Προσωπικού υπόψη κας Σαρακινιώτη Ευαγγελίας (τηλ. επικοινωνίας: 2132007753).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο Σελίδα 8 από 10 των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΔΕΣ ΕΔΩ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΑΣ ΔΕΣ ΕΔΩ

Η ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΡΑΧΑΜΙ